Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Правила акції #ЯнаMAXIMUM

  • 414

До вашої уваги умови акції #ЯнаMAXIMUM на Радіо Максимум.

Організатор Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіа Старт", 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 4 А, офіс 5.
Для проведення Активності Організатор має право залучати третіх осіб.
Дана Активність проводиться Організатором на безоплатній основі з метою популяризації торговельної марки "Радіо MAXIMUM" та Sigma Mobile з видачею виграшу у грошовій формі та мобільних телефонів та не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
Правила даної Активності розміщені на сторінці проєкту на сайті https://maximum.fm/.

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років, за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – "Учасник Активності"/"Учасники Активності").
1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:
1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;

2. СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО, З ЯКОГО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО УМОВИ Й МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з "2" листопада 2020 року по "20" листопада 2020 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів та днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – "Період проведення Активності"), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності.
2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.
2.3. Інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови й місце проведення Активності: на сайті https://maximum.fm/.
2.4. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті https://maximum.fm/. Якщо Учасник продовжує брати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.
2.5. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Організатора Активності погодження на використання наданої ним інформації без будь-яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), та іншої інформації з на сайті проєкту https://maximum.fm/.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати претендентом на участь у Активності та мати можливість претендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Активності (п. 2.1. Правил), розмістити пост із фото приймача з хвилею Радіо MAXIMUM, або фото чи скрін онлайн прослуховування з сайту https://maximum.fm/ чи мобільного додатку Радіо MAXIMUM у своєму профілі в соціальній мережі Facebook чи Instagram з хештегом #янаmaximum або #янамаксимум.
У Facebook пост має бути опубліковано із настройками конфіденційності "Доступно всім".
У Instagram пост має бути опубліковано у відкритому профілі.
3.2. Визначення Учасника відбувається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org серед Учасників, що виконали всі умови у п. 3.1. Правил.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ
4.1. Визначення Переможця Активності відбувається: 2.11.20, 3.11.20, 4.11.20, 5.11.20, 6.11.20, 9.11.20, 10.11.20, 11.11.20, 12.11.20, 13.11.20, 16.11.20, 17.11.20, 18.11.20, 19.11.20, 20.11.20 до 20:00.
У кожну з вищенаведених дат розігрується один мобільний телефон Sigma Mobile X-TREME PQ20 та 4 рази по 500 гривень.
4.2 Переможцем стає той Учасник, який виконав всі умови у п. 3.1. Переможець отримує право на Заохочення, визначене у п. 5.2. Правил.
Усього протягом Періоду проведення Активності може бути не більше 75 Переможців.

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Активності (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).
5.2. Заохочувальний фонд Активності складається із Заохочення у грошовій формі: 30 000 грн (тридцять тисяч гривень нуль копійок), та 15 мобільних телефонів Sigma Mobile X-TREME PQ20.
5.2.1. Заміна Заохочення Активності будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.
5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання, тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.
5.5. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Активності на власний розсуд.
5.6. Організатор Активності не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, у порядку додатково узгодженому Переможцем та Організатором.
Увага! Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.
6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.
6.3. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.
6.4. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.
6.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України "Про захист персональних даних" і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.
7.2. Організатор не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Організатора.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.
В розумінні Закону України "Про захист персональних даних" Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.пропозиції партнерів
Новини