Радіо MAXIMUM розігрує річну зарплату! Щобудня* у тебе є шанс
потрапити в число щасливчиків, яким перепаде додаткова ЗП
від радіо MAXIMUM!
Правила АКЦІЇ

Сфоткай або зроби скрін нового логотипу Радіо MAXIMUM

Прикольно підпиши фото і ЗАПОСТИ ЙОГО В Instagram АБО Facebook ПІД ХЕШТЕГОМ #зпнаmaximum

Слухай ефір, аби почути своє ім’я серед переможців!

Переможці Акції

Переможці дня

(24.12.20)
saskotanya
отримує ЗАРПЛАТУ ЗА Грудень!
seredamaxim
отримує НОВОРІЧНИЙ БОКС
vyacheslavvolosky
отримує НОВОРІЧНИЙ БОКС
sasha.190179
отримує НОВОРІЧНИЙ БОКС
ssidoruk
отримує НОВОРІЧНИЙ БОКС
ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року!
Правила участі

Назва активності – «ЗП на MAXIMUM»

(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

Організатор Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Старт», 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 4 А, офіс 5.

Для проведення Активності Організатор має право залучати третіх осіб.

Дана Активність проводиться Організатором на безоплатній основі з метою популяризації торговельної марки «Радіо MAXIMUM» з видачою виграшу у грошовій формі та сувенірної продукції та не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті https://maximum.fm/.

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяниУкраїни, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років,за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «УчасникАктивності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:
1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;

2. СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО,З ЯКОГО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО УМОВИ Й МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯАКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з «9» грудня 2020 року по «24» грудня 2020 року включно , за виключенням вихідних, святкових,неробочих днів та днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту –«Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна статиУчасником Активності.

2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території АвтономноїРеспубліки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.

2.3. Інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови й місцепроведення Активності: на сайті https://maximum.fm/.

2.4. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності,території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщенняПравил в новій редакції на сайті https://maximum.fm/. Якщо Учасник продовжуєбрати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким,що прийняв такі зміни до Правил.

2.5. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згодунадавати на запит Організатора Активності погодження на використання наданоїним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі вАктивності) Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою,способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, навикористання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у томучислі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), та іншої інформації з на сайті проекту https://maximum.fm/.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати претендентом на участь у Активності та мати можливістьпретендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Активності (п. 2.1.Правил), розмістити пост із фото чи скріном нового логотипу Радіо MAXIMUM у своєму профілі в соціальній мережі Facebook чи Instagram з хештегом #зпнаmaximum або #зпнамаксимум.

У Facebook пост має бути опубліковано із настройками конфіденційності«Доступно всім».

У Instagram пост має бути опубліковано у відкритому профілі.

 

logo

 

3.2. Визначення Учасника відбувається за допомогою сервісу генераторавипадкових чисел random.org серед Учасників, що виконали всі умови у п. 3.1.Правил.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

4.1. Визначення Переможця Активності відбувається: 9.12, 10.12, 11.12, 14.12, 15.12, 16.12, 17.12, 18.12, 21.12, 22.12, 23.12, 24.12 до 20:00.У кожну з вищенаведених дат розігрується один головний приз и чотири заохочувальних.

4.2 Переможцем стає той Учасник, який виконав всі умови у п. 3.1. Переможецьотримує право на Заохочення, визначене у п.5.2. Правил.Усього протягом Періоду проведення Активності може бути не більше 75 Переможців.

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бутизмінена Організатором Активності (збільшена/зменшена або Організатор можевключити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

5.2. Заохочувальний фонд Активності складається із Заохочення у грошовій формі: 12 головних призів у вигляді 12 000 гривень та 48 заохочувальних призів у вигляді подарункових сетів

5.2.1. Заміна Заохочення Активності будь-яким іншим благом не допускається.Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудутьправо на їх отримання, тільки за умови належного виконання умов даних ПравилАктивності.

5.5. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отриманняЗаохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил,або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення,використовується Організатором Активності на власний розсуд.

5.6. Організатор Активності не несе відповідальності по відношенню доподальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання,зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданимЗаохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використаннятаких Заохочень.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право найого отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, у порядкудодатково узгодженому Переможцем та Організатором.Увага! Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих УчасникомАктивності персональних даних.

6.2. Для отримання грошового заохочення Учасник повинен надати наступну інформацію:

- номер картки українського банку

- індивідуальний податковий номер

- назву банку

- МФО банку

- розрахунковий рахунок

- IBAN

6.3. Переможець головного призу дня за 9.12 – отримує заохочення до кінця січня 2021 року

Переможець головного призу дня за 10.12 – отримує заохочення до кінця лютого 2021 року

Переможець головного призу дня за 11.12 – отримує заохочення до кінця березня 2021 року

Переможець головного призу дня за 14.12 – отримує заохочення до кінця квітня 2021 року

Переможець головного призу дня за 15.12 – отримує заохочення до кінця травня 2021 року

Переможець головного призу дня за 16.12 – отримує заохочення до кінця червня 2021 року

Переможець головного призу дня за 17.12 – отримує заохочення до кінця липня 2021 року

Переможець головного призу дня за 18.12 – отримує заохочення до кінця серпня 2021 року

Переможець головного призу дня за 21.12 – отримує заохочення до кінця вересня 2021 року

Переможець головного призу дня за 22.12 – отримує заохочення до кінця жовтня 2021 року

Переможець головного призу дня за 23.12 – отримує заохочення до кінця листопада 2021 року

Переможець головного призу дня за 24.12 – отримує заохочення до кінця грудня 2021 року

6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

6.5. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

6.6. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику,що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. Прицьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартостівідповідного Заохочення.

6.7. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-якихосіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себевідповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з данимиПравилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільногокодексу України та вказаного Закону.

7.2. Організатор не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надаютьдоступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організаторне несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких якстихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади,суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, іншінепідвладні контролю з боку Організатора.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Організатору своюповну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до базиперсональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходіврекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часовихобмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації таповідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробкиперсональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробкуперсональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активностіта реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до йогоперсональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотриманнявимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, незобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональнихданих, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності маєнадати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами.Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформаціїта згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.